CNW:Counter - Počítadlo přístupů na Vaše stránky

 
Vážení návštěvníci,

již počtvrté Vám přinášíme naši souhrnnou zprávu. Nyní jsme se z dat o návštěvnosti u nás zaregistrovaných stránek snažili získat přehled o tom, v jakých hodinách je nejvyšší aktivita na Internetu. Tuto aktivitu jsme měřili pomocí počtu shlédnutých webových stránek a tedy podle počtu zobrazených počítadel.

Jak jsme měřili?

Analyzovali jsme přístupy za ucelený časový úsek, za 7 za sebou jdoucích dnů (31.10. - 6.11. 2002) na všechny stránky, které u nás mají zaregistrováno počítadlo. Ze zaznamenaných přístupů jsme vybrali ty přístupy, které pocházely z adres v české doméně. Celkový počet těchto přístupů činil více než 1.770.000. Sledovali jsme, kolik přístupů bylo zaznamenáno za jednotlivé časové úseky dne (15 minutové intervaly).

Výsledky

Výsledky průzkumu jsou zaznamenané ve třech níže uvedených grafech. První z nich vyjadřuje aktivitu během dne za všech sedm dní v týdnu. Druhý popisuje aktivitu během pracovních dnů (pondělí - pátek). Třetí znázorňuje aktivitu během víkendu (sobota a neděle). Rádi uvítáme Vaše případné připomínky, názory i náměty, jak dále zpracovat námi získaná data a jsme připraveni spolupracovat. Budeme rádi, pokud projevíte zájem publikovat námi zjištěné informace, neopomeňte však prosím uvést jejich zdroj. Pro zájemce jsou k dispozici i zdrojová data, podle kterých byly vytvořeny všechny uváděné grafy.

Další odkazy

* 3. souhrnná zpráva o aktivitě na Internetu
Průzkum, kdy během dne je na Internetu největší aktivita. Zjišťováno na konci dubna 2001.

* 2. souhrnná zpráva o aktivitě na Internetu
Průzkum, kdy během dne je na Internetu největší aktivita. Zjišťováno ke konci října 2000.

* 1. souhrnná zpráva o stavu českého Internetu
Poskytovatelé telefonického připojení a jejich podíl na trhu za uplynulý rok. Stav k červnu 1999.


Autor - Pavel Gaš -
s laskavým přispěním sponzora celého projektu, firmy CNW.


Aktivita na Internetu
Aktivita na Internetu
Aktivita na Internetu

CNW: Sítě, HW, SW, webhosting...

 
CNW:Counter - Počítadlo přístupů na Vaše stránkyHlavní stránkaNové počítadloNávštěvnost Vašich stránekZajímavé stránkyJak používat počítadlo? Zpět na hlavní stránku